Få nye øjne på

  • ♦ medarbejderne som strategiske, kompetente bidragsydere

  • ♦ faglig anerkendelse og organisatorisk tillid på tværs af afdelinger og teams

  • ♦ det logistiske flow af information og materialer

  • ♦ koordinering af den tværgående opgaveløsning

  • ♦ sammenhæng mellem strategi og hverdag

  • ♦ arbejdspladsen som læringsarena

OKAY, HVAD BETYDER DET SÅ? - HELT KONKRET

Læs to fiktive cases hvor der mangler blik for helheden, professionelt kollegaskab og hvor kerneopgaven ikke er i centrum.

Situationer og mennesker er unikke

Derfor skaber vi sammen jeres unikke forløb.

Eksempel på forløb

♦ Møde
Samtale om jeres behov

♦ Samskabelse
Udvikling af unikt forløb, der skaber overskud for jer

♦ Udviklingsforløb
En eller flere workshops, hvor indholdet tager udgangspunkt i jeres hverdag og fokusområder

♦ Forankring
Via konkrete indsatser og handlinger, der skaber overskud

Er du klar til at give en kop kaffe?

Så er jeg klar til sparring!

Kontakt mig nu

Back to Top