Casestories

Case 1

Per pakker irriteret sammen ved fyraften.

Endnu en træls dag er gået med mange uafsluttede sager, selvom kollegerne har lovet at vende tilbage – og han har rykket dem mange gange.

Per tænker: “Alle har travlt med deres egne opgaver, og ingen tager ansvar for koordineringen. Det er heller ikke mit ansvar – det må andre tage sig af”.

Han tænker på alle de gange, kollegerne har svaret afvisende eller ikke overholdt aftaler. Han kommer i tanke om, at han vist også selv har sendt en del afvisende mails idag.

Han tænker: “Hvor er det træls, at folk ikke forstår vigtigheden af mine opgaver. Det ville være rart, hvis der var større forståelse”.

Tænk hvis…

casegrafikPlusA_1Det er fyraften, og Per pakker tilfreds sammen. Mange sager er afsluttede sammen med kollegerne.

Han tænker: “Det er konstruktivt, at vi har stor forståelse for den fælles opgave og kendskab til kollegernes bidrag og prioritering”.

Per har i løbet af dagen været i kontakt med salgsafdelingen flere gange og oplevet god respons.

Per tænker: “Herligt at vi kan samarbejde så godt, selvom vi ikke kender hinanden så godt”.

Case 2

Mødet er igang, og alle fortæller om deres opgaver, manglen på tid og ressourcer.

Mødedeltagerne taler en efter en uden forbindelse mellem hinandens indlæg. “Jeg er næsten færdig med min del, men Per er ikke færdig, så jeg kan ikke komme videre”, siger en.

En anden siger: “Hvis bare Pia nede fra salgsafdelingen ville aflevere oplysningerne til tiden, og i den form jeg skal bruge dem, så kan jeg blive færdig”.

Mødelederen sukker. Sådan forløber hvert møde…

Tænk hvis…

Mødedeltagerne fortæller, hvordan deres kolleger har bidraget til løsning af den fælles opgave.

Flere mødedeltagere fortæller, hvordan de fik prioriteret i deres opgaveløsning i samarbejde med kolleger fra andre afdelinger, så de fik afstemt forventningerne på forhånd.

Mødelederen slutter mødet med at spørge: “Hvordan kan vi sammen bidrage til den ny prioritering af opgaverne?”

Mødedeltagerne drøfter mange muligheder og aftaler sammen en fælles løsning. Mødelederen smiler: “Herligt at opleve at alle bidrager til debatten ved at lytte og bygge videre på andres input”.

Er du klar til at give en kop kaffe?

Så er jeg klar til sparring!

Kontakt mig nu

Back to Top