Book mig til

Workshops og temadage

Det kan være facillitering, hvor de fælles opgaver er i fokus.

Rådgivning og coaching

Det kan være sparring om rammer og muligheder for bedre samarbejde.

Foredrag

Det kan være inspiration med kant om sammenhængskraft.

Træning

Det kan være træning i kollegial feedback og relationskompetencer.

Jeg arbejder med både medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere

Back to Top