Få nye øjne på

 • ♦ medarbejderne som strategiske, kompetente bidragsydere

 • ♦ faglig anerkendelse og organisatorisk tillid på tværs af afdelinger og teams

 • ♦ det logistiske flow af information og materialer

 • ♦ koordinering af den tværgående opgaveløsning

 • ♦ sammenhæng mellem strategi og hverdag

 • ♦ arbejdspladsen som læringsarena

OKAY, HVAD BETYDER DET SÅ? - HELT KONKRET

Læs to fiktive cases hvor der mangler blik for helheden, professionelt kollegaskab og hvor kerneopgaven ikke er i centrum.

Min faglige rygsæk

Min erfaring stammer fra 20 år med konsulent- og kompetenceudviklingsopgaver for den offentlige og private sektor

Jeg har erfaring med:

Udvikling af forløb med udgangspunkt i virksomhedens strategiske situation

Planlægning og gennemførelse af udviklingsforløb for medarbejdere og ledere – altid tilpasset den enkelte virksomheds organisatoriske fokus og behov

Facilitering og procestilrettelæggelse, så deltagerne udarbejder relevante og realiserbare handlingsplaner

Formidling af budskaber, så det skaber lyst til dialog

Find en fyldestgørende profil på LinkedIN

Helle Mortensen

Helle Mortensen

Jeg brænder for

 • GODE OVERLEVERINGER

 • FAGLIG FORELSKELSE

 • FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

 • KUNSTEN AT VÆRE ENIG OM AT VÆRE UENIGE

 • SAMSKABENDE PROCESSER

 • PROFESSIONELT KOLLEGASKAB

Situationer og mennesker er unikke

Derfor skaber vi sammen jeres unikke forløb.

Eksempel på forløb

♦ Møde
Samtale om jeres behov

♦ Samskabelse
Udvikling af unikt forløb, der skaber overskud for jer

♦ Udviklingsforløb
En eller flere workshops, hvor indholdet tager udgangspunkt i jeres hverdag og fokusområder

♦ Forankring
Via konkrete indsatser og handlinger, der skaber overskud

Book mig til

Workshops og temadage

Det kan være facillitering, hvor de fælles opgaver er i fokus.

Rådgivning og coaching

Det kan være sparring om rammer og muligheder for bedre samarbejde.

Foredrag

Det kan være inspiration med kant om sammenhængskraft.

Træning

Det kan være træning i kollegial feedback og relationskompetencer.

Jeg arbejder med både medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere

Er du klar til at give en kop kaffe?

Så er jeg klar til sparring!

Kontakt mig nu

Back to Top